top of page

ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າ

ສະຖານທີ່ : ແຂວງ ຈໍາປາສັກ (ແມ່ນໍ້າຂອງສາຍຫຼັກ)

ປີ : ເດືອນ ກຸມພາ 2008, ເດືອນ ກຸມພາ 2010

 

Trees in the River

Place:Champasak (Mainstream of the Mekong River)

Year : February 2008, February 2010ລະດັບນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະລິມານຝົນທີ່ຕົກຍ້ອນລົມມໍລະສຸມ.

ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດຫາດຊາຍ ແລະ ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າໄດ້ວິວັດທະນາການເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ຈະບໍ່ຕາຍເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນຈະຈົມຢູ່ໃນນໍ້າເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນຕໍ່ປີ. ຕົ້ນໄມ້ສູງເຕີບໃຫຍ່ໄປຕາມທິດທາງການໄຫຼຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ.


 

The water level of the Mekong River rises and falls significantly along with great changes in precipitation due to the monsoon.

The plants that grow on sandbars and along the banks of rivers have evolved in response to these changes, and will not die even if they are submerged for several months a year. Tall trees grow at an angle that follows the flow of the Mekong River.ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page