top of page

ບ້ານທີ່ ຍ້ອມສີທໍາມະຊາດອອກຈາກຝ້າຍດິບ

ສະຖານທີ່: ບ້ານ ລະຫານ້ຳ ເມືອງ ຈໍາພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ປີ : 2001, 2002, 2013

 

Indigo Dyeing Village

Place:Lahanam village, Champhone District, Savannakhet

Year : 2001, 2002, 2013ບ້ານ ລະຫານ້ຳ ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕໍ່າບ່ອນທີ່ແມ່ນໍ້າເຊຈໍາພອນ(1) ແລະສາຂາຂອງມັນພົບກັນ. ເຂດເທິງຂອງແມ່ນໍ້າແມ່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ແຕ່ວ່າເວລາມີຝົນຕົກໜັກຢູ່ຫຼາຍສິບກິໂລແມັດເທິງສາຍນໍ້າ, ສອງສາມມື້ຕໍ່ມາລະດັບນໍ້າຢູ່ບ້ານຈະສູງຂຶ້ນຫຼາຍແມັດແບບກະທັນຫັນ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງວ່າເປັນ “ບ້ານທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມເລື້ອຍໆ,” ຊາວບ້ານເວົ້າວ່າແມ່ນແຕ່ແມວທີ່ບໍ່ມັກນໍ້າສາມາດລອຍນໍ້າໄດ້ຢູ່ໃນບ້ານນີ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນໍ້າຍັງນຳເອົາສິ່ງດີໆມາໃຫ້ແກ່ບ້ານ.ໃນລະດູແລ້ງ, ແຄມນໍ້າບ່ອນທີ່ກວ້າງກາຍເປັນສວນທີ່ອຸດົມສົມບູນ (2), ບ່ອນທີ່ຊາວບ້ານປູກຝ້າຍ (3) ແລະ ຕົ້ນໝາກຖົ່ວເຊິ່ງໃຫ້ຜົນຜະລິດສີທໍາມະຊາດ ຄາມ (4), ເອົາຝ້າຍມາອິ້ວເປັນເສັ້ນດ້າຍແລະຍ້ອມສີຄາມເພື່ອເຮັດເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຊາວນາ (6-10).

ປະມານປີ 2000, ເຕັກນິກນີ້, ເຊິ່ງເກືອບຈະລ້າສະໄໝໄປແລ້ວເນື່ອງຈາກເສື້ອຜ້າທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຈາກພາຍນອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຄົນຍີ່ປຸ່ນບາງຈໍານວນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ. ເມື່ອເສື້ອຜ້າຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດທີ່ມີກາໝາຍວ່າມີການນໍາໃຊ້ວິທີການດັ້ງເດີມໃນການຜະລິດດ້ວຍການອອກແບບໃໝ່ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມ. ດຽວນີ້ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນບ້ານເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດຫາເງິນລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຕໍ່າແຜ່ນແພ.


 

Lahanam village is located in a low-lying area where the Xe Champhone River (1) and its tributaries meet. The upper reaches of the river are within Vietnam, but when there is heavy rainfall several dozen kilometers upstream, the water level in the village suddenly rises several meters a few days later. Known in neighboring areas as “the village of frequent floods,” villagers say that even cats, who hate water, can swim in this village.

However, the river also brings blessings. In the dry season, the broad riverbanks become good upland fields (2), where the villagers grow cotton (3) and the leguminous plant from which the indigo is produced (4), subsequently spinning the yarn and dyeing it indigo to make farming clothes (6-10).

Around the year 2000, this technique, which was about to become obsolete due to a large influx of clothes from outside, caught the attention of some Japanese people. When clothes were marketed using the traditional method with new designs, they became popular. Many of the women in the village are now said to be able to make a living from weaving.
ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page