top of page

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ: ສະຄ່ານ

ສະຖານທີ່ : ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ປີ : ເດືອນ ກຸມພາ 2011

 

Non-Timber Forest Products: Sakaan

Place:Luang Pabang

Year : February 2011ຕົ້ນໄມ້ປີນຕົ້ນ ສະຄ່ານ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ເອີ້ນວ່າ ເອາະຫຼາມ, ເຊິ່ງມີລົດຊາດເຜັດຄ້າຍຄືກັບໝາກພິກໄທ. ສະຄ່ານ ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຂາຍຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ, ແຕ່ມັນຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ແຕ່ໃນປ່າດົງດິບ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຖ່າຍທໍາວິດີໂອຢູ່ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ຖ່າຍ ສະຄ່ານ ຂົນສົ່ງມາຈາກບ້ານຂອງຊາວເຜົ່າມົ້ງ.

ຊາວບ້ານເວົ້າວ່າອີກສອງສາມຊົ່ວໂມງກໍ່ສາມາດຍ່າງໄປຮອດສະຖານທີ່ມີສະຄ່ານ ກ່າວໄດ້, ແຕ່ພະນັກງານຜູ້ທີ່ໄປຖ່າຍຮູບ ສະຄ່ານ ໄດ້ຍ່າງຫຼາຍກວ່າແປດຊົ່ວໂມງຈຶ່ງຮອດ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດກັບຄືນໄປຫາຕົວເມືອງໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ພັກຄ້າງຄືນຢູ່ໃນຕູບ. ຊາວບ້ານເວົ້າວ່າພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ ສະຄ່ານ ອອກໄດ້ຫຼຸດລົງທຸກປີ.


 

The climbing plant sakaan is used in a dish called o-raam, which has a pepper-like spicy flavor.

Large amounts of sakaan are sold in markets, but it only grows surprisingly deep in the forest. At the time we were shooting the video in Luang Pabang, it was being shipped from a village of the Hmong people. The villagers said the place could be reached in a few hours, but the staff who went to take photos of sakaan finally arrived after a trek of more than eight hours. Unable to return to the town, they stayed in a forest cabin overnight.

Villagers said that forest areas where sakaan grows have been decreasing year by year.

ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page