top of page

ການຂົນສົ່ງປາ

ສະຖານທີ່ : ເມືອງໂຂງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ປີ : ເດືອນ ກຸມພາ, 2010

 

Shipping Fish

Place:Khong District, Champasak

Year : February, 2010
ປະຊາຊົນຕ້ອງການນໍ້າກ້ອນເພື່ອນຳສົ່ງປາໄປທາງໄກ. ທັນທີທີ່ມີການສະໜອງນໍ້າກ້ອນພຽງພໍ, ປາແມ່ນໍ້າຂອງເລີ່ມເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຂ້າມຊາຍແດນ. ປະລິມານຂອງປາທີ່ຫາແມ່ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງກວ່າການຄ້າຂາຍໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ເເຮັດເປັນປາແດກ ແລະ ປາແຫ້ງ. ປັດໄຈອື່ນໆກໍ່ແມ່ນຖະໜົນຫົນທາງ. ພວກເຮົາຄິດວ່າຕັ້ງແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 1990, ເມື່ອເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ທາງພາກໃຕ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ການຄ້າຂາຍປາໄປທາງໄກໄດ້ເລີ່ມຂະຫຍາຍຕົວໃນຂົງເຂດນີ້.

 

People need ice to carry fish long distances. As soon as there was a sufficient supply of ice, Mekong River fish began to travel to large cities and across borders. The quantities of fish being caught are an order of magnitude higher than in the traditional trade in fermented and dried fish. Another factor is roads. We think it was in the late 1990s, when the southern Route 13 was improved, that the long-distance fish trade started to flourish in this area. 


ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຮູບຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້

Mekong Watch ຖືລິຂະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບທັງໝົດຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ info@mekongwatch.org ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊນີ້.

Permission to use images on this website

Mekong Watch holds the copyright to all images on this website.
Please contact us at info@mekongwatch.org if you wish to use any photographs or videos on or related to this website.
bottom of page